Początki osadnictwa w okolicach Kargowej datowane są V-VI w.n.e. Pierwsze źródłowe wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1360. Od 1513 r. Kargowa wraz z okolicznymi ziemiami, wchodziła w skład majątku znanej rodziny szlacheckiej - Żychlińskich. W roku 1641 zapoczątkowano budowę osady, której król Jan Kazimierz w 1661 r. nadał prawa miejskie.

 RATUSZ- zbudowany w pierwszej połowie XVII w. -piętrowy czteroskrzydłowy z małym wewnętrznym dziedzińcem i kwadratową wieżą. Swój obecny kształt zawdzięcza rozbudowie w 1856 r. i późniejszym przeróbkom. Wmurowana we frontową ścianę tablica upamiętnia kpt. Więckowskiego, który w roku 1793 stawił zbrojny opór wojskom pruskim.

PAŁAC - dawna rezydencja właścicieli miasta rodziny Unrug. Najstarsza część pochodzi z XVII w. Odbudowany po pożarze w 1733 r. Obok pałacu barokowa oficyna i budynek gospodarczy. Przylegający park powstał w XVIIw. z wykorzystaniem ozdobnego ogrodu. Barokowy charakter kompozycji podkreśla symetryczny układ z centralnej części parku. Osią jest linia biegnąca przez dziedziniec i środek pałacu. Granice wschodniej części parku wyznaczają aleje: grabowa i lipowo-kasztanowa, których wiek szacowany jest na 250 lat.

KOŚCIÓŁ św. Maksymiliana Kolbe - wzniesiony w latach 1801 - 1805 w miejscu starej budowli kościoła ewangelickiego. Prosty w założeniu i bryle posiada stylowe cechy późnego klasycyzmu. Elewacje komponowane horyzontalnie przez trzy kondygnacje prostokątnych okien rozdzielonych szerokimi gzymsami. Czworoboczną wieżę, dobudowaną w 1832 r. zdobi taras z balaskową balustradą, założony wokół wieńczącej, stożkowatej iglicy.

KOŚCIÓŁ parafialny św. Wojciecha - wybudowany w 1892 r. Mała budowla z absydą i wieżą przebudowaną w 1932 r. nawiązuje stylowo do romanizmu i gotyku.

 

KARGOWA DAWNA I OBECNA

27_stycznia_dawniej.jpg27_stycznia_obecnie.jpgkapielisko_dawniej.jpgkapielisko_obecnie.jpgkarszyn.jpgkawiarnia1.jpgkawiarnia2.jpgkino_dawniej.jpgkino_obecnie.jpgkosciol_dawniej.jpgkosciol_obecnie.jpgkosciol_wojciecha_dawniej.jpgkosciol_wojciecha_obecnie.jpgpalac_dawniej.jpgpalac_obecnie.jpgratusz_dawniej.jpgratusz_obecnie.jpgsala_gimnastyczna.jpgstacja_dawniej.jpgstacja_obecnie.jpgwieckowskiego_dawniej.jpgwieckowskiego_obecnie.jpgwojnowo_palac.jpg

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.