Raport ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum w Kargowej 2013-14 - Rodzice są partnerami szkoły


  Raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w dniach 8.01-11.02.2015
przez Kurotorium Oświaty


Raport ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum w Kargowej 2015-16 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się


Raport ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum w Kargowej 2016-17 - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne