Spotkanie profilaktyczne w Ciborzu
 
W czerwcu 2018 r. młodzież klas III gimnazjalnych ZSP w Kargowej odwiedziła Oddział Terapii Uzależnień w Ciborzu.
Wyjazd miał charakter profilaktyczny. Pan Leszek Pięczak wprowadził nas teoretycznie w świat zagrożeń uzależnieniami. Następnie jego podopieczni opowiadali o swoim uzależnieniu i drodze do wyzdrowienia. Przestrzegali, zwracali uwagę na często drobne rzeczy, które ostatecznie mogą prowadzić do nałogu.Młodzież z uwagą słuchała tych wstrząsających historii, zadawała mnóstwo pytań. Mam nadzieję, że spotkanie to zostanie na długo w pamięci naszych uczniów, którzy wkrótce pójdą do nowych środowisk. Życzę Wam serdecznie pomyślności i samych trzeźwych wyborów w życiu. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Beata Molenda, Leszek Czerw, Małgorzata Rajewska i Małgorzata Szadkowska. Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu finansowemu OPS w Kargowej. Dziękujemy!