Wyniki egzaminów gimnazjalnych

         W dniach 18-20.04.2018 uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, który składał się z trzech części. W pierwszym dniu uczniowie zdawali historię i j. polski, w drugim matematykę i przedmioty przyrodnicze (biologię, geografię, chemię, fizykę), a w ostatnim dniu język obcy (angielski lub niemiecki ) na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Do egzaminu przystąpiło 62 uczniów.

         15 czerwca OKE Poznań przekazała wyniki końcowe do szkół. Wyniki naszych uczniów są zadowalające, wyższe niż w ubiegłym roku.

       Porównanie na poziomie województwa i powiatu przedstawia się następująco:

historia - średnia szkoły - 55,98; średnia powiatu - 56,89; średnia województwa - 56,63

j. polski - średnia szkoły - 66,00; średnia powiatu - 62,81; średnia województwa - 64,94

przedmioty przyrodnicze - średnia szkoły - 55,32; średnia powiatu - 53,17; średnia województwa - 53,73

matematyka - średnia szkoły - 49,90; średnia powiatu - 46,83; średnia województwa - 48,71

j. angielski podstawa - średnia szkoły - 62,57; średnia powiatu - 63,36; średnia województwa - 65,94

j. angielski rozszerzenie - średnia szkoły - 41,93; średnia powiatu - 49,02; średnia województwa - 53,31

j. niemiecki podstawa - średnia szkoły - 58,47; średnia powiatu - 52,52; średnia województwa - 54,44

j. niemiecki rozszerzenie - średnia szkoły - 35,82; średnia powiatu - 32,61; średnia województwa - 36,63

         Jak widać z przedstawionego zestawienia osiągnięcia naszych uczniów z j. polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i j. niemieckiego przewyższają wyniki w powiecie i województwie.

E. Ignatowska