Nasz hymn narodowy

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. "Historia Hymnu Narodowego" zorganizowanym przez panią Alinę Radom.
Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy na temat historii hymnu narodowego, poznanie kontekstu powstania i dziejów Legionów Polskich we Włoszech oraz wybitnych Polaków związanych z tymi wydarzeniami; poznawanie przez młodzież losów pieśni na przestrzeni wieków, umacnianie tożsamości narodowej uczniów i wartości patriotycznych poprzez ich związek z historią swojego narodu.
Nasz hymn narodowy, który z dumą śpiewamy podczas uroczystości państwowych, ważnych uroczystości szkolnych i podczas imprez sportowych, powstał między 16 a 19 lipca 1797 roku w miejscowości Reggio we Włoszech. Napisał go Józef Rufin Wybicki. Tekst "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" nosi dziś tytuł "Mazurek Dąbrowskiego". 26 lutego 1927 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP wydało okólnik ogłaszający Mazurek Dąbrowskiego oficjalnym hymnem Polski.
Komisja konkursowa:
Zdzisław Domagalski - nauczyciel historii
Małgorzata Szadkowska - pedagog szkolny
Alinę Radom - bibliotekarka szkolna
Po wnikliwym zapoznaniu się z wykonanymi przez uczniów pracami postanowiliśmy nagrodzić gazetkę klasy IIIa gimnazjum – gratulujemy.
Zwycięska klasa została nagrodzona dyplomem oraz słodkościami.

gazetka.jpg

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.