foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Jan Paweł II

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter

Kalendarz

listopad 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Logowanie

Licznik odwiedzin

Poland 85.7%Poland
Germany 7.1%Germany
Egypt 7.1%Egypt

Dzisiaj: 1
Bieżący tydzień: 2
Bieżący miesiąc: 12
Ogółem: 208922

Jak oceniasz nową stronę?

Jest super. - 40%
Bardzo fajna. - 17.9%
Niezła stronka. - 10.5%
Taka sobie. - 31.6%

Głosów ogółem: 95
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 23, 2015


kolomat

W naszym gimnazjum uczniowie klas I uczęszczają na zajęcia kółka matematycznego. W ramach pracy koła uczestniczą w rozgrywkach Ligi Matematycznej. Rozwiązują w domu zadania (5 zadań po 3 pkt każde). Wyniki punktowe wraz z treściami zadań z poszczególnych etapów opublikowane są na naszej stronie. Na najlepszych czekają dyplomy i nagrody.


ZADANIA Z LIGI MATEMATYCZNEJ GIMNAZJUM W KARGOWEJ

Etap 11

Zad.1. Wilgotność świeżej trawy wynosi 60%, siana 15%. Ile siana otrzymamy z jednej tony świeżej trawy?

Zad.2. W 16 kg nasion znajduje się 10% zanieczyszczeń. Ile trzeba usunąć zanieczyszczeń, aby stanowiły one 4% nasion?

Zad.3. Ze 100 kg mleka o zawartości 3,8% tłuszczu odciągnięto 10 kg śmietanki zawierającej 20% tłuszczu. Ile procent tłuszczu zawiera pozostałe mleko?

Zad.4. Ola z Markiem mają razem 32 lata. Cztery lata temu Marek był dwa razy starszy od Oli. Ile lat ma każde z nich obecnie?

Zad.5. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego ma miarę 150o. Ile boków ma ten wielokąt? Wskazówka: Skorzystaj ze wzoru, gdzie niewiadomą n będzie ilość boków.

Etap 12

Zad.1. W trójkącie, którego pole wynosi 40 cm2 , wysokość dzieli jeden z boków na odcinki o długościach 4cm i 16 cm. Oblicz długość boków trójkąta.

Zad.2. Obwód rombu wynosi 100cm, a jego pole 600 cm2. Wysokość opuszczona z wierzchołka na jeden z boków rombu dzieli ten bok na dwie cześci. Oblicz długość tych części.

Zad.3. W trapezie równoramiennym przekątna dzieli kąt ostry na połowy. Podstawy trapezu mają się do siebie jak 2:1. Obwód trapezu wynosi 30cm. Oblicz bok trapezu i jego pole.

Zad.4. Zebrano 100kg grzybów. Ich wilgotność wynosiła 99%. Gdy te grzyby podsuszono, ich wilgotność wynosiła 98%. Ile ważyły grzyby podsuszone?

Zad.5. Kłoda ściętego drzewa waży 7,5 kg i zawiera 64% wody. Przez tydzień ilość wody zmniejszyła się do 46% masy drewna. O ile zmniejszyła się pierwotna masa drewna?

 

 

 

PUNKTACJA LIGII MATEMATYCZNEJ

Imię i nazwisko Klasa Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Etap 7 Etap 8 Etap 9 Etap 10 Etap 11 Etap 12 Suma Etap 13 Etap 14 SUMA MIEJSCE
Justyna Szewczyk 1 d 15 6 3 9 12 13 5 10 15 9 6 2 105 14 8 127 VII
Agata Apolinarska 1 c 4 9 6 7 5 10 2 12 15 9 15 12 106 4 2 112 VIII
Piotr Andrys 1 c 6 7 10 12 6 6  - 3  - 3 6 12 71 8 6 85 XV
Karina Kamela 1 b 6 13 5 13 9 13 11 15 10 9 12 12 128 12 10 150 V
Natalia Tomys 1 c 9 10 11 12 9 11 5 13 12 8 9 5 114 12 2 128 VI
Anna Wróblewska 1 c 15 13 12 15 7 14 15 12 15 12 13 12 155 16 16 187 I
Ewelina Orwat 1 c 13 13 8 11 10 12 13 13 15 9 9 12 138 14 6 158 III
Joanna Wozińska 1 c 5 13 12 15 9 13 11 15 15 14 15 9 146 12 18 176 II
Sandra Hałas 1 d 13 13 5 12 15 10 9 9 15 9 13 12 135 12 8 155 IV
Łukasz Szczepaniak 1 b 11 12 9 12 9 9  -  - 6  -  -  - 68  -  - 68 XVIII
Natalia Michalak 1 b 6 10 5 15 6 9 4 15  - 3 8 6 87 6  - 93 XII
Magdalena Stróżyk 1 c 6 4 5 8  - 7 5 6 12 9 6 9 77 12 0 89 XIV
Katarzyna Kurzak 1 d 10 13 3 9 14 13 6 10 3 2 3 7 93 6 6 105 X
Magadalena Kardel 1 b 6 8 5 12 9 11 9 9 10 3 7 9 98 10 0 108 IX
Seweryna Weimann 1 c  - 10 3 12 9 11  - 9 12 8 5  - 79 12 0 91 XIII
Jakub Stępyra 1 c  - 12 8 6 6 8 8 4 7 9  -  - 68 12 2 82 XVIII
Maciej Olszewski 1 c  - 10 6 4 8 6 8   12 12 9  - 77 12 0 89 XIV
Katarzyna Makowiak 1 d  - 7 3 9 4 10 6 7 3 2 3 7 64 4 8 76 XVII
Agnieszka Chudzik 1 b  -  -  -  - 12 15 13 15 10 14 12 13 104  -  - 104 XI

Przy współpracy z SKE zorganizowaliśmy także spotkanie Unia w liczbach.

ZADANIA "UNIA W LICZBACH"

1. Rada Unii Europejskiej jest głównym organem stanowiącym unijne prawo. W jej skład wchodzą ministrowie państw członkowskich. Decyzje w Radzie zapadają zwykłą większo-ścią głosów, większością kwalifikowaną lub jednomyślnie. Najczęściej stosowanym kryte-rium jest większość kwalifikowana. Każdy członek Rady dysponuje głosem o innej wadze, np. Francja ma 10 głosów, a Finlandia tylko 3. Liczba wszystkich głosów w Radzie UE wynosi 87, natomiast większość kwalifikowana to 62. Ile wyniosłaby większość kwalifi-kowana, gdyby skład Rady został poszerzony o 12 nowych państw, które dysponowałyby 345 głosami?

2. Ombudsman to Rzecznik Praw Obywatelskich UE. Urząd ten funkcjonuje od 1995r., lecz oficjalną działalność rozpoczął w 1997 r. w Strasburgu. Kadencja Ombudsmana jest rów-noległa do kadencji Parlamentu Europejskiego. Jak długo trwa kadencja dowiesz się roz-wiązując poniższe równanie.
(x+2)(x-2)=x+(x-1)2

3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 sędziów i 8 rzeczników generalnych mianowanych przez rządy państw członkowskich na okres 6 lat. Kadencja sędziego jedne-go z państw UE kończy się w 2004 roku. Ile razy do 2040 roku zmieni to państwo w skła-dzie Trybunału swojego sędziego?

4. Wszystkie oficjalne dokumenty Unii, sesje Parlamentu Europejskiego, a nawet jego komi-sji są tłumaczone na wszystkie oficjalne języki. Ile jest oficjalnych języków UE? Odpo-wiedź przyniesie rozwiązanie poniższego zadania:
Doprowadź dane wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci i oblicz jego wartość dla x = 1.
5(3x2-4)+(1-4x)2-1+2x2-(2x-3)2+5x=

5. Polska, obok ok. trzydziestu innych państw należy do Organizacji Współpracy Gospodar-czej i Rozwoju - OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Członkami tej organizacji mogą być państwa demokratyczne, przestrzegające praw czło-wieka i swobód obywatelskich oraz popierające stabilny wzrost swoich gospodarek.
a) Obliczając liczbę, której 30% wynosi 588,3 będziesz znał rok utworzenia OECD
b) Jeżeli od roku utworzenia OECD odejmiesz 30% liczby 6506 2/3, poznasz miesiąc
c) Obliczając 333 1/3 % liczby określającej miesiąc będziesz znał dzień powstania OECD.

6. Rada Europy jest organizacją państw działającą niezależnie od Unii Europejskiej. Rada została utworzona 5 maja 1949 r. w Londynie. Polska jest w Radzie Europy od 1991 r. Członkami założycielami było 10 państw zachodnioeuropejskich. W tym samym roku Rada powiększyła liczbę państw o 1/5, a w ciągu następnych 28 lat ich liczba zwiększyła się o 75%. Do 1996 r. do Rady dołączyło dwukrotnie więcej państw, niż było ich na początku. Ile państw tworzy Radę Europy?

7. Czekolada jest jednym z głównych produktów spożywczych eksportowanych przez Bel-gię. Jednym z legendarnych wytwórców czekoladek jest firma Neuhaus. W eleganckim sklepie tej firmy turystka kupiła piękne pudełko czekoladek za 350 franków belgijskich. Oblicz, ile euro kosztowały czekoladki?

8. Bilet wstępu na wieżę Eiffla w Paryżu kosztował 60 FRF, na Euromaszt w Rotterdamie - 15,50 NLG, natomiast do Atomium w Brukseli - 180 BEF. Przelicz ceny biletów na euro i odpowiedz, który bilet był najtańszy, a który najdroższy?

9. Czy można rozmienić 1 euro na monety o nominałach 2 centy i 5 centów tak, aby monet było 30? Odpowiedź uzasadnij.

10. Masz tylko euro. Ile musiałbyś wymienić ich w banku na złotówki, abyś mógł kupić kurt-kę za 150 złotych?

11. Jacek ma 10 euro, a Piotr 2 euro oraz 6 monet po 50 centów i pewną ilość monet po 5 cen-tów. Ile monet pięciocentowych musiałby mieć Piotr, aby chłopcy mieli taką samą ilość pieniędzy?

12. Dwóch przyjaciół założyło się o 50 centów. Jeżeli pierwszy wygra zakład, to będzie miał trzy razy tyle euro co drugi. Jeśli zaś pierwszy przegra zakład, to będzie miał tylko 2 razy tyle euro co drugi. Ile euro miał każdy z nich na początku?

13. Średnia przeciętnego wzrostu mężczyzn we wszystkich krajach UE wynosi 177,69 cm. Ja-ki jest przeciętny wzrost Włocha, jeżeli średnia przeciętnego wzrostu mężczyzn w pozostałych krajach UE wynosi 177,8 cm? Ile jest krajów członkowskich UE?

14. Turysta przywiózł z wycieczki do Paryża miniaturkę wieży Eiffla, głównej turystycznej atrakcji tego miasta, wykonaną w skali 1:2000. Jej wysokość wynosiła 15 cm. Jaką wyso-kość ma ta wieża w rzeczywistości?

15. Największą wyspą Europy jest Wielka Brytania, natomiast Ameryki Północnej - Grenlan-dia (choć jest to autonomiczny region Danii; nie wchodzi w skład UE). Powierzchnia Wielkiej Brytanii wynosi ok. 244 tys. km2, co stanowi 61/544 powierzchni Grenlandii. Oblicz powierzchnię Grenlandii.

16. Liczba ludności Hiszpanii wynosi 39 371 tysięcy. Chociaż Hiszpania uważana jest za pań-stwo jednolite narodowościowo, to odziedziczone z przeszłości odrębności dzielnicowe i dialektyczne zachowały się do czasów współczesnych. Zdecydowana większość miesz-kańców to Hiszpanie kastylijscy, 18 % - Katalończycy, 6% - Galicyjczycy, a 1,5 % - Ba-skowie. Jaką część ludności stanowią Hiszpanie kastylijscy?

17. W Hadze, administracyjnej stolicy Holandii, dorośli i dzieci chętnie odwiedzają park atrakcji - Madurodam. Znajdują się w nim setki miniaturowych zabytków zrekonstruowanych w skali 1:25. Jaką wysokość w tej skali będzie miała najwyższa budowla sakralna w Holandii - wieża katedry w Ultrechcie - mierząca w rzeczywistości 112 m?

18. Na mapie w skali 1: 4 500 000 odległość między stolicą Macedonii - Skopje, a stolicą Bo-śni i Hercegowiny - Sarajewem wynosi 7,2 cm. Ile wynosi rzeczywista odległość między tymi miastami?

19. Wykonanie słynnego antycznego olbrzyma - kolosa z Rodos - powierzono rzeźbiarzowi Charesowi w 291 roku p.n.e. Dwanaście lat później praca została ukończona, a pięćdzie-siąt lat po zakończeniu budowy trzęsienie ziemi zniszczyło posąg. W którym roku zakoń-czono budowę posągu, a w którym roku uległ on zniszczeniu?

20. W toruńskim sklepie duńskiej firmy "Jackpot & Cotonfield" ogłoszono sezonową obniżkę cen.
a) Ania kupiła sweterek, który po 50% obniżce kosztował 118 zł. Jaka była początkowa cena sweterka?
b) Kupując trzy sweterki można było skorzystać z 60 % obniżki. Ile po obniżce kosztowa-ły trzy sweterki, a ile jeden?

21. Zadanie Leszka
Komitet Regionów jest instytucją UE, której zadaniem jest włączenie regionów, poprzez konsultacje, w proces podejmowania decyzji. Członkami Komitetu są przedstawiciele władz lokalnych i regionów. Ich liczbę poznasz, rozwiązując prosty przykład:
27+26+24+23+22+21=

22. Zadanie Angeliki
Europa liczy 729 mln mieszkańców. W Parlamencie Europejskim zasiada 626 posłów re-prezentujących interesy 370 mln Europejczyków mieszkających w państwach członkow-skich UE. Jaki procent mieszkańców Europy reprezentuje Parlament Europejski?

23. Zadanie Franka
W Komisji Europejskiej pracuje ok. 16 800 osób. W krajach Unii mieszka ok. 370 mln lu-dzi. Nasze miasto liczy 207 tys. mieszkańców. Oblicz, zachowując unijne proporcje, ilu urzędników miałaby administracja Torunia?


Konkurs Matematyczny

W dniach 19 i 26 maja 2003 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Matematyczny dla klas pierwszych. Wzięło w nim udział 17 uczniów, którzy uczęszczają regularnie na zajęcia Kółka Matematycznego, które prowadzone jest pod kierunkiem mgr Sławomira Molendy. Konkurs ten był dwuczęściowy (19.05- 1 część, 26.05- druga część).

Najwięcej punktów w sumie otrzymali:
Anna Wróblewska kl. 1c - 16 pkt.
Joanna Wozińska kl. 1c - 15 pkt.
Karina Kamela kl. 1b- 11 pkt.
Justyna Szewczyk kl. 1d - 11 pkt.
Ewelina Orwat kl. 1c - 10 pkt.
Sandra Hałas kl. 1d - 10 pkt.

Poniżej prezentujemy treści zadań konkursowych:

CZĘŚĆ 1

Zadanie 1
W dziesięciokącie wypukłym liczba przekątnych wynosi:
a) 35
b) 25
c) 20
d) 30

Zadanie 2
Jaka jest reszta z dzielenia 2 do potęgi 50 przez 10
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

Zadanie 3
Która z podanych liczb nie jest liczba pierwszą?
a) 10cm
b) 25 √2
c) 10 √2
d) 40 cm
e) 20 cm

Zadanie 4
A2 + b2 =0 gdy:
a) a i b są liczbami pierwszymi
b) jedna z liczb jest równa 0
c) obie liczby są równe 0
d) jedna z liczb jest odwrotnością drugiej

Zadanie 5
Ile jest liczb spełniających nierówność 4x+5<=3x+9?
a) 0
b) 1
c) 3
d) 5
e) nieskończenie wiele

Zadanie 6
Jaka cyfrę w rzędzie jedności ma liczba będąca wynikiem odejmowania: 14329 -13 do potęgi 7?
a) 9
b) 1
c) 7
d) 3
e) 2

Zadanie 7
"Kiedy wracałem z dalekich stron spotkałem człowieka, co miał siedem żon. Każda żona miała siedem worów; w każdym worze było siedem kotów; każdy kot miał siedem kociaków". Ile dziennie wydaje ten człowiek, jeżeli wyżywienie jednego kociaka kosztuje 40 gr. dziennie, a jednego kota 80 gr. dziennie?
a) 25,20 zł
b) 176,40 zł
c) 352,80 zł
d) 1234,80 zł

Zadanie 8
Oto zagadka opata Canterbury żyjącego w latach 735-804:
Między stu ludzi rozdzielono sto korców pszenicy w ten sposób że każdy mężczyzna otrzymał trzy korce, każda kobieta 2 korce, a każde dziecko pół korca. Jeśli wiadomo że kobiet jest pięć razy więcej niż mężczyzn to ile jest dzieci?
a) 25
b) 50
c) 70
d) 80

Zadanie 9
Wskazówka minutowa zegara ściennego ma długość 12 cm. Jaką drogę przebędzie koniec tej wskazówki w ciągu 5 minut?
a) 2 π cm
b) 3 π cm
c) 4 π cm
d) 6 π cm
e) 12 π cm

CZĘŚĆ 2

Zadanie 1
Do suszenia dostarczono 510 kg świeżych grzybów zawierających 90% wody. Po wysuszeniu grzyby zawierały 15 % wody. Ile kilogramów grzybów suszonych otrzymano?


Zadanie 2
W kolegium Einsteina liczba wszystkich uczniów zmniejszyła się o 10 %, zaś liczba uczennic zwiększyła się z 50 % do 55% całej społeczności uczniowskiej. Czy liczba uczennic zmniejszyła się czy zwiększyła się i o ile procent?

Zadanie 3
Trener cyrkowy potrzebuje 40 min, aby umyć słonia. Jego syn wykonuje te samą czynność w ciągu 2 godzin. W ciągu jakiego czasu trener i jego syn umyją 3 słonie pracując razem?

Zadanie 4
W trapezie równoramiennym o podstawach 4cm i 10 cm przekątna zawiera się w dwusiecznej kąta wewnętrznego przyległego do dłuższej podstawy. Oblicz pole i obwód trapezu.


Liczba punktów uzyskanych w obu częściach mnożymy przez 2 i dodajemy do ogólnej punktacji w Lidze Matematycznej traktując te części jako kolejne dwa etapy.

Copyright © 2019 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej Rights Reserved.