foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Jan Paweł II

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter

Kalendarz

listopad 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Logowanie

Licznik odwiedzin

Poland 81.8%Poland
Germany 9%Germany
Egypt 9%Egypt

Dzisiaj: 1
Bieżący tydzień: 2
Bieżący miesiąc: 5
Ogółem: 208915

Jak oceniasz nową stronę?

Jest super. - 40%
Bardzo fajna. - 17.9%
Niezła stronka. - 10.5%
Taka sobie. - 31.6%

Głosów ogółem: 95
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 23, 2015


geograf

Opracowała: mgr Beata Gasperowicz

kl. III gimnazjum

Temat: Klimat Polski Cele lekcji:A. Uczeń zna:
> masy powietrza wpływające na kształtowanie pogody i klimatu Polski, ( R )
> cechy klimatu umiarkowanego morskiego i umiarkowanego kontynentalnego oraz przejściowego, ( P )
> cechy klimatu Polski,( P ) B. Uczeń rozumie:
> wpływ ścierania się różnych mas powietrza na przejściowość klimatu Polski, ( P )
> wpływ klimatu na okres wegetacji roślin, ( P )
> wpływ Morza Bałtyckiego na klimat Polski,( P ) C. Uczeń potrafi:
> scharakteryzować klimat Polski, ( P )
> wskazać na mapie obszary o różnej długości trwania okresu wegetacyjnego, ( P ) D. Uczeń doskonali:
> umiejętności czytania map klimatycznych, dokonywania ich analiz
i wyciągania wniosków. ( P ) Metoda nauczania: problemowa, poglądowa, dyskusja. Forma pracy:
 grupowa i zbiorowa. Przebieg lekcji: I.Wprowadzenie do tematu.
1. Przypomnienie wiadomości na temat pogody, klimatu, ich składników, czynników klimatotwórczych.
2. Wyjaśnienie terminów: izoterma, izobara, izohieta, amplituda.Opracowanie nowego materiału. II. Zapoznanie uczniów z rodzajami napływających mas powietrza na terytorium Polski. III. Podział klasy na 6 zespołów przy pomocy kolorowych karteczek. IV. Każdy zespół otrzymuje strzałkę wykonaną z brystolu symbolizującą jedną z sześciu napływających mas powietrza.
1. Każda grupa na podstawie wcześniej zdobytej wiedzy na temat pogody i klimatu zastanawia się z jakiego kierunku dana masa powietrza napływa na terytorium Polski.
2. Zespoły wybierają liderów grup.
3. Przedstawiciele zespołów naklejają w odpowiednim miejscu na mapie ściennej Europy po jednej strzałce z napisami mas powietrza, które w ciągu roku napływają do Polski. Wyjaśniają swoją decyzję.

geogr1

 

V. Wspólne ustalenie, że Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, określonego jako przejściowy. Wynika to z faktu, że stan pogody w Polsce zależy od kierunku napływających mas powietrza.

 

VI. Nauczyciel rozdaje każdemu zespołowi kartki z naniesionymi cechami mas powietrza.
1. Grupy podają odpowiednie nazwy mas powietrza do danych cech.
- mrożne, w zimie przynosi opady śniegu,
- wilgotne, przynosi opady i zachmurzenie; w zimie przynosi ocieplenie, latem - ochłodzenie,
- wilgotne i ciepłe, przynosi opady, zimą odwilż,
- gorące i suche, jesienią przynosi słoneczną pogodę,
- suche, latem przynosi upały, zimą - mróz,
- suche i bardzo zimne zimą,

 

2. Liderzy zespołów naklejają na mapie przy odpowiedniej masie powietrza po jednej kartce z jej cechami.

 

VII. Stosując metodę ,,burzy mózgów" uczniowie podają nazwy termicznych pór roku w Polsce, które zapisuja na tablicy.
1. Grupy otrzymuja sześć karteczek z naniesionymi średnimi dobowymi temperaturami powietrza i dopasowują je do odpowiednich pór roku.
2. Każdy zespół nakleja na tablicy jedną karteczkę przy odpowiedniej porze roku.

 

VIII. Na podstawie map klimatycznych zamieszczonych w atlasie geograficznym zespoły charakteryzują :
- rozkład temperatur w Polsce w lipcu i styczniu,
- roczne sumy opadów w Polsce.
Liderzy grup przedstawiają wypracowane informacje. 1.Wymieniają obszary Polski, na których występują najwyższe i najniższe temperatury w styczniu i lipcu. Określają przebieg izoterm. Podaja przyczyny.
Wymieniaja obszary kraju, na których występują największa i najmniejsza suma opadów.

 

IX. Z klimatem związany jest okres wegetacji roślin.
1. Uczniowie wyjaśniają pojęcie ,,okres wegetacji".
2. Na tablicy, na której zapisane są pory roku i przyklejone karteczki ze średnimi dobowymi temperaturami powietrza, wyznaczony uczeń zaznacza pory roku, w których występuje okres wegetacyjny roślin.

 

X. Ocena pracy grup.

 

XI. Zadanie domowe:
Na podstawie mapy ,, Trwanie okresu wegetacyjnego" zamieszczonej w podręczniku wypisz obszary Polski, na których okres wegetacyjny trwa najkrócej i najdłużej.

 


( P ) - osiągnięcia podstawowe
( R ) - osiągnięcia rozszerzone

 

Copyright © 2019 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej Rights Reserved.