foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Jan Paweł II

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter

Kalendarz

listopad 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Logowanie

Licznik odwiedzin

Poland 86.6%Poland
Germany 6.6%Germany
Egypt 6.6%Egypt

Bieżący tydzień: 1
Bieżący miesiąc: 11
Ogółem: 208921

Jak oceniasz nową stronę?

Jest super. - 40%
Bardzo fajna. - 17.9%
Niezła stronka. - 10.5%
Taka sobie. - 31.6%

Głosów ogółem: 95
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 23, 2015


historia

 

Opracował: mgr Zdzisław Domagalski
Prowadzący: mgr Zdzisław Domagalski

kl. II gimnazjum

Temat: Początki i rozwój reformacji w Europie

Treści:- Kryzys kościoła katolickiego,
- wystąpienie Marcina Lutra
- rozwój reformacji w Europie
- skutki reformacji

Metody: praca z tekstem źródłowym, podręcznikiem, mapą, metaplan, rozmowa nauczająca.

Środki dydaktyczne: podręcznik, tekst źródłowy, Nowa encyklopedia powszechna PWN,Warszawa1996, mapa " Podział religijny Europy do połowy XVII w. Atlas historyczny, Gimnazjum, Wydawnictwo Demart, Warszawa 2000.

Osiągnięcia ucznia:
- rozumie znaczenie i prawidłowo stosuje pojęcia: reformacja (P), luteranizm(P), kalwinizm(P),anglikanizm(P), bulla(P), protestanci(p),
- zna objawy kryzysu kościoła katolickiego (P),
- zna religijne i polityczne poglądy Marcina Lutra (P),
- potrafi przedstawić kolejne etapy reformacji w Europie (P),
- charakteryzuje skutki reformacji (P),
- potrafili wskazać związki między ideałami odrodzenia a reformacją (PP),
- zna główne zasady wyznań reformacyjnych Europie: luteranizm, kalwinizm, antytrynitarze, anglikanie (P),
- korzysta z różnych źródeł informacji (P),
- selekcjonuje i uogólnia informacje z podręcznika(P),
- odczytuje i interpretuje mapę (P).

Czas: 1 godzina lekcyjna

Tok lekcji:

I. Wprowadzenie

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów tematem, głównymi zagadnieniami i celami lekcji. Informuje ich również o sposobie realizacji tematu.

II. Rozwinięcie

1. Nauczyciel w kilku zdaniach przedstawia sytuacje w państwach niemieckich uczniów a także zapoznaje uczniów kryzysem kościoła katolickiego. Uczniowie rozważają w formie metaplanu tezę: Przełom wieku XV i XVI to okres kryzysu w kościele katolickim.

 
Przełom wieku XV i XVI to okres kryzysu w kościele katolickim
PROBLEM
JAK BYŁO?   JAK BYĆ POWINNO?
Zepsucie obyczajów wśród duchowieństwa, sprzedaż odpustów, odstępstwa od zasad Ewangelii.   Duchowni zajmują się sprawami kościoła, prowadzą ubogie życie, duchowni nie zajmują się polityką.
DLACZEGO NIE BYŁO TAK, JAK BYĆ POWINNO?
Prądy religijno - społeczne nurtujące chrześcijaństwo u schyłku średniowiecza, antykościelne idee niektórych myślicieli renesansowych.
WNIOSKI
Należało zwołać sobór powszechny i doprowadzić do reform w kościele.
 

2. Uczniowie zapoznają się z tekstem źródłowym" tezy Marcina Lutra odpowiadają na pytanie:, Czego domagał się Marcin Luter w swoich tezach?

3. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i przydziela im zadania.

Grupa I
Wybierzcie spośród siebie :
- lidera, który pokieruje pracą grupy,
- sekretarza, który zapisze wnioski i spostrzeżenia,
- sprawozdawcę, który przedstawi wyniki waszej pracy całej klasie.
Korzystając z podręcznika i Encyklopedii omówicie główne zasady luteranizmu.

Grupa II
Wybierzcie spośród siebie :
- lidera, który pokieruje pracą grupy,
- sekretarza, który zapisze wnioski i spostrzeżenia,
- sprawozdawcę, który przedstawi wyniki waszej pracy całej klasie.
Korzystająć z podręcznika i Encyklopedii omówicie główne zasady kalwinizmu.

Grupa III
Wybierzcie spośród siebie :
- lidera, który pokieruje pracą grupy,
- sekretarza, który zapisze wnioski i spostrzeżenia,
- sprawozdawcę, który przedstawi wyniki waszej pracy całej klasie.
Korzystając z podręcznika i Encyklopedii omówicie główne zasady antytrynitarzy.

Grupa IV
Wybierzcie spośród siebie :
- lidera, który pokieruje pracą grupy,
- sekretarza, który zapisze wnioski i spostrzeżenia,
- sprawozdawcę, który przedstawi wyniki waszej pracy całej klasie.
Korzystając z podręcznika i Encyklopedii omówicie główne zasady i okoliczności powstania anglikanizmu.

4 Praca uczniów grupach. Uczniowie pracują samodzielnie. Nauczyciel kontroluje ich działania w razie potrzeby udziela wyjaśnień, zwraca uwagę aby wszyscy uczniowie byli zaangażowani w prace.

5.Prezentacja prac uczniów. Nauczyciel ( lub wybrany uczeń ) wpisuje do tabelki na tablicy a pozostali uczniowie do zeszytów główne zasady luteranizmu, kalwinizmu, antytrynitarzy, anglikanizmu.

Luteranizm Kalwinizm Anglikanie Antytrynitarze
       

6 Ocena. Nauczyciel ocenia pracę grupy i poszczególnych osób. Zwraca uwagą na poziom merytoryczny wypowiedzi i sposób prezentacji.

III. Podsumowanie. Nauczyciel w krótkiej rozmowie nauczającej przedstawia skutki reformacji.
Zadanie domowe. Uzasadnij słuszność tezy, że poznanie cudzych obyczajów i poglądów prowadzi do tolerancji.

Copyright © 2019 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej Rights Reserved.