foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Jan Paweł II

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter

Kalendarz

listopad 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Logowanie

Licznik odwiedzin

Poland 85.7%Poland
Germany 7.1%Germany
Egypt 7.1%Egypt

Dzisiaj: 1
Bieżący tydzień: 2
Bieżący miesiąc: 12
Ogółem: 208922

Jak oceniasz nową stronę?

Jest super. - 40%
Bardzo fajna. - 17.9%
Niezła stronka. - 10.5%
Taka sobie. - 31.6%

Głosów ogółem: 95
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 23, 2015


Dokumentacja awansu zawodowego nauczyciela

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego powinna obejmować:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów (dyplomy ukończenia studiów szkoleń, akt mianowania)

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, o ile nie jest możliwe udokumentowanie zatrudnienia świadectwami pracy,

3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,

4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,

5) dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych odpowiednio w § 5, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli czyli:

1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,

2) uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,

3) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

2. Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują w szczególności:

1) opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej,

2) umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły,

3) realizację co najmniej czterech z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

b) opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych za spełnienie tego zadania uznaje się także prowadzenie aktywnej działalności artystycznej,

c) prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym,

d) aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

e) wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej,

f) pełnienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty,

g) uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły,

h) wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO (plik .doc)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU (plik .doc)

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (plik .doc)

PLAN ROZWOJU, SPRAWOZDANIE, ZAŁĄCZNIKI (plik .zip - 900 kB)

Copyright © 2019 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej Rights Reserved.